ఆల్ ఇన్ వన్ LED లీనియర్ సిరీస్

  • All in one

    అన్నీ ఒక్కటే

    ఆల్ ఇన్ వన్ హోల్‌సేల్ మరియు ప్రాజెక్ట్ రెండింటికీ నిర్వచించబడింది, దీని 'ప్రత్యేకమైన నిర్మాణం ఒక మ్యాచ్‌ను లాకెట్టు, గూడ, పైకప్పు, గోడ మౌంట్ వంటి వివిధ మౌంట్‌లను కలుసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.

    పేటెంట్ బకిల్-స్టైప్ క్రాంప్ మరియు క్విక్‌లింక్ కనెక్టర్‌లు ఇన్‌స్టాలర్‌ను సాధనాలు లేని మ్యాచ్‌లను కనెక్ట్ చేయడానికి అనుమతిస్తాయి